In 2008 startten de voorbereidingen voor de nieuwbouw van OBS de Meerpaal in gemeente Lemsterland. Direct ontstond het plan voor de nieuwbouw van een Brede School. Een gebouw waarin diverse organisaties samenwerken en gehuisvest zijn. Vanaf de eerste dag zijn buurtverenigingen De Haven en De Vloot aangehaakt bij de ontwikkelingen. De samenwerking wordt bekrachtigd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Na een periode van visievorming, verkennen van mogelijkheden en besluitvorming door de gemeenteraad wordt het spannend. In 2010 geeft De Gearhing aan twijfel te hebben over de noodzaak van zoveel basisscholen in Lemmer.

De Lemstervaarders slaan op dat moment de handen ineen. Achter de ramen van alle huizen hangen posters voor het bouwen van een Brede School in de Lemstervaart. De Haven, De Vloot en de ouderraad organiseren samen een informatiebijeenkomst. Vervolgens worden ruim 1.200 handtekeningen ingezameld, een lied geschreven en gaan meer dan 200 kinderen op weg naar het gemeentehuis om de handtekeningen aan de burgemeester en wethouder aan te bieden. Door de gemeenteraad wordt besloten om de bouw door te zetten.

Om de overgang naar de MFA eenvoudiger te maken, gaan De Haven en De Vloot samen. Zo ontstaat op 31 augustus 2012 Wijkvereniging De Steiger. Ook Lyaemer Wonen is geïnteresseerd in de ontwikkeling van de MFA. Gedurende meer dan een jaar jaagt zij de ontwikkelingen aan, betrekt partijen en laat een ontwerp maken. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw verhuist Wijkvereniging De Steiger in april 2014 naar een tijdelijk onderkomen aan het Lemsterpad. Groot is de teleurstelling bij de betrokken vrijwilligers als in 2014 Lyaemer Wonen laat weten de ontwikkeling niet door te kunnen zetten. Gelukkig pakt op dat moment de gemeente het initiatief.

In maart 2015 besluit de gemeenteraad van dan inmiddels gemeente De Fryske Marren tot bouwen van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in de Lemstervaart. Een andere architect wordt aangehaakt en een nieuw ontwerp volgt. De aanbesteding volgt en in december 2015 wordt een aannemer geselecteerd. In januari 2016 verstrekt de gemeente de omgevingsvergunning. Waarna op woensdag 6 april de eerste paal de grond in gaat en de bouw daadwerkelijk van start gaat.

Vrijdag 9 december 2016 was het dan eindelijk zover. De MFA Lemstervaart wordt opgeleverd aan onze gemeente door hoofdaannemer Friso. De contracten worden ondertekend en de sleutels overhandigd. In dit prachtige gebouw hebben wij straks, samen met openbare basisschool De Meerpaal en peuterspeelzaal Doomijn, een nieuw onderkomen. Januari 2017 kunnen we dan eindelijk het gebouw in gebruik gaan nemen. De MFA wordt op vrijdag 10 februari 2017 feestelijk geopend.

Kijk ook op onze fotopagina.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.